Emily Longtin, Christina Penland, Claire Gillman, Iman Karram (as Link Larkin), Kelsey Allison (as Tracy Turnblad), Jessica Schwartz (as Amber Von Tussle), Emma Estes (as Corny Collins), Jody Baik, Rose McAvoy, Katherine Gardner, Stephanie Michas, Laynie Calderwood and Allie Moriarty

Emily Longtin, Christina Penland, Claire Gillman, Iman Karram (as Link Larkin), Kelsey Allison (as Tracy Turnblad), Jessica Schwartz (as Amber Von Tussle), Emma Estes (as Corny Collins), Jody Baik, Rose McAvoy, Katherine Gardner, Stephanie Michas, Laynie Calderwood and Allie Moriarty

Previous <- Previous PhotoNext Photo -> Next